Borg 'n Woord se prystrekking het op 23 Maart plaasgevind. Op die eerste foto (v.l.n.r.) verskyn mnr. Johan Holtzhausen, voorsitter van die WAT Trust, me. Elena Meyer, senior bestuurder: borgskappe en promosies van Sanlam, prof. Arnold Schoonwinkel, voorsitter van die WAT se direksie, en dr. Willem Botha, hoofredakteur van die WAT. Daan en Salomé van Staden van Witrivier (op die tweede foto) is die wenners van die R25 000 wat op die spel was. Salomé het die woord "platsak", wat ook die naam van hul plaas is, vir Daan gekoop vir sy verjaarsdag. Baie geluk en baie dankie aan Sanlam wat die prysgeld van R25 000 geskenk het.

Die algehele wenner was: Bekbriefie, met "na-keffertjie" in die tweede plek

Die dagwenners was: Bekbriefie, koggelklofie, sloertoer

Subkategorieëe