Hemelbesem, die nuwe Beskermheer van Borg 'n Woord en dr. Frik Lombard was Sondag op Kwêla op kykNET.  Klik HIER vir 'n videogreep van die onderhoud.

Dertig tweedejaarstudente van die Departement Afrikaans en Nederlands van die US het vandag 'n lesing by die WAT bygewoon. Die lesing het oor die hantering van betekenis in verklarende woordeboeke gehandel. 'n Omvattende sinchroniese woordeboek (soos die Woordeboek van die Afrikaanse Taal) is gekontrasteer met 'n omvattende historiese woordeboek (soos die Oxford English Dictionary) en 'n standaardwoordeboek (soos die HAT).

 Klik HIER vir die raamwerk van die lesing met aktiewe skakels en oefening.

Subkategorieëe