Die eerste veertien dele wat alfabeties van A tot Skooier strek, is reeds gepubliseer.

Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal weerspieël die Afrikaanse taal in sy wydste omvang. Benewens Standaardafrikaans word ook streektaal, geselstaal en die ander variëteite van Afrikaans soos Namakwalands en Kaaps in die woordeboek opgeneem. Uiteindelik sal die meerderheid van die meer as een miljoen woorde van die Afrikaanse woordeskat in die WAT te boek gestel wees.

Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) het hom op 28 Maart 2003 by die toonaangewende woordeboeke in die wêreld soos die Oxford English Dictionary en die Woordenboek der Nederlandsche Taal aangesluit toe die Elektroniese WAT op die mark verskyn het. Die Elektroniese WAT word bygewerk soos 'n nuwe letter van die alfabet voltooi word. Dit is as 'n CD en op die internet beskikbaar.

Die ganse WAT is op 'n selfoon beskikbaar. Verskeie gevorderde soektogte kan in 'n breukdeel van 'n sekonde uitgevoer word. In die lysie regs op die prentjie hieronder verskyn die ander artikels in die woordeboek waarin die woord wat jy opgesoek het, figureer, gewoonlik in die definisies van ander woorde.

Basic Afrikaans:  The Top 1000 Words and Phrases is in 2011 uitgegee deur Pharos Woordeboeke.  

Die idee agter hierdie woordelys is om nie-Afrikaanstalige studente op Afrikaanse kampusse te laat welkom voel. Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal is in 2009 deur die Vriende van Afrikaans genader om 'n lys van die duisend nuttigste woorde in Afrikaans op te stel wat 'n student nodig sou hê om mee oor die weg te kom op 'n oorwegend Afrikaanse kampus.

Die Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en Supplement op CD bevat die inhoud van die gedrukte EWA en die Supplement in een produk. 

Het u al ooit gewonder waar die Afrikaanse woorde bankrot, derby en marathon vandaan kom, hoe die woorde kothuis en voertsek in Afrikaans ontstaan het, waar die maande van die jaar hulle name vandaan kry, of hoekom sterk drank soms lawaaiwater genoem word?

Die Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en Supplement gee antwoorde op al hierdie en nog baie soortgelyke vrae.

Dit bied

 • meer as 10 300 trefwoorde
 • op 'n gebruikersvriendelike manier inligting aan elkeen wat meer van die herkoms van Afrikaanse woorde te wete wil kom
 • interessante benoemingsmotiewe en volksetimologieë
 • inligting oor herkomstale of woordvormingsprosesse
 • 'n gebruikersvriendelike en effektiewe soekfasiliteit
 • 'n goeie aanduiding van wat sedert 1652 met die Nederlandse woordeskat in Suid-Afrika gebeur het en ook van dit wat Afrikaans sonder die toedoen van Nederlands bygekry het

MINIMUM STELSELVEREISTES

 • Windows XP Home, Windows XP Pro, Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/Pro/Enterprise 32-bis of 64-bis
 • 500 MB spasie op hardeskyf-aandrywer
 • CD-ROM-aandrywer

Prys: R300 (BTW en verpakking ingesluit)

ISBN: 978-0-9946528-0-5

Betaal nou vir die Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en Supplement op CD via PayFast:
Buy

Klik hier vir die bestelvorm vir ander maniere van betaling.

Alhoewel die eerste uitgawe van die Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) wat in 2003 verskyn het meer as 8 000 trefwoorde ingesluit het, was daar nog ‘n groot hoeveelheid Afrikaanse woorde wat etimologiese beskrywing verdien het, maar wat nie in die eerste uitgawe opgeneem is nie. Om hierdie leemte aan te vul, is ’n gedeelte van daardie ontbrekende woorde in die Etimologiewoordeboek van Afrikaans Supplement (EWA Supplement) ingesluit.

Die EWA Supplement bevat meer as 2 300 nuwe trefwoorde wat sorgvuldig gekies is om die ryk, multikulturele oorsprong van Afrikaanse woorde te illustreer. Die woordeboek sal leesplesier verskaf vir elkeen wat meer van die herkoms van Afrikaanse woorde te wete wil kom. Lesers sal 'n goeie aanduiding kry van wat sedert 1652 met die Nederlandse woordeskat in Suid-Afrika gebeur het, en ook van dít wat Afrikaans sonder die toedoen van Nederlands bygekry het.

Agtergrond

Lexikos (Grieks vir "van of vir woorde") word sedert 1991 deur die Buro van die WAT uitgegee in die AFRILEX-reeks. Sedert 1996 is dit die mondstuk van die African Association for Lexicography.

Sinonieme en verwante woorde is in 2006 deur Pharos Woordeboeke gepubliseer. Dit is 'n tweede uitgawe van Woordkeusegids. 'n Kerntesourus van Afrikaans wat in 1992 deur die Buro van die WAT uitgegee is.

 • Dit is 'n woordkeusegids wat sê en praat makliker maak
 • Dit is bedoel vir leerders, studente, sprekers, skrywers, blokraai-invullers en elke taalgebruiker wat die regte woord op die regte plek wil inspan
 • Dit gee die regte woord vir elke situasie
 • Dit bevat meer as 20 000 sinonieme, ampersinonieme en verwante woorde

Margot Luyt het op 26 April in haar radiorubriek in Die Burger die volgende gesê na aanleiding van 'n bekendstelling van Sinonieme en verwante woorde in Die tale wat ons praat op Radio sonder grense:

Dr. F.J. Snijman, tweede Hoofredakteur van die WAT, het tydens sy verblyf in Nederland van 1939 tot 1945 heelwat geskets. Altesaam 41 van hierdie fyn potloodsketse van die Nederlandse landskap het behoue gebly. Reproduksies daarvan is by die Buro van die WAT te koop.

Prys: R75 per skets; die stel van 41 verkoop teen R2500.

 

Die Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) is tans uit druk en word vervang deur die Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en Supplement op CD, wat ook die Supplement se inligting bevat.

Die eerste Afrikaanse etimologiewoordeboek in 36 jaar, die Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA), is op Vrydag 13 Junie 2003 bekend gestel.

Die EWA bevat meer as 8 000 trefwoorde wat sorgvuldig gekies is om die ryk, multikulturele oorsprong van Afrikaanse woorde te illustreer. Die woordeboek is 'n leesfees vir elkeen wat meer van die herkoms van Afrikaanse woorde te wete wil kom. Lesers sal 'n goeie aanduiding kry van wat sedert 1652 met die Nederlandse woordeskat in Suid-Afrika gebeur het, en ook van dít wat Afrikaans sonder die toedoen van Nederlands bygekry het.

 

Die elektroniese weergawe van die EWA is ten opsigte van die inhoud daarvan 'n faksimilee-weergawe van die gedrukte EWA en EWA Supplement. Die EWA op CD is in 2015 deur die Buro van die WAT bekend gestel.

Met die EWA in elektroniese formaat het die gebruiker nou maklike toegang tot die etimologiese inligting wat daarin opgesluit lê. 'n Waardevolle bron van inligting kan met behulp van 'n effektiewe soekfasiliteit binne sekondes ontsluit word. Deur van die soekfasiliteit gebruik te maak, kan die gebruiker byvoorbeeld vasstel watter Afrikaanse woorde almal erfwoorde uit Nederlands is, watter Afrikaanse woorde aan Engels of die inheemse tale van Suid-Afrika ontleen is, watter woorde deur volksetimologie in Afrikaans ontstaan het, watter betekenisonderskeidings van bepaalde woorde in Afrikaans self ontwikkel het, wat die benoemingsmotief van 'n Afrikaanse woord is, of watter Afrikaanse woorde op hulle beurt deur ander tale ontleen is.