Die eerste veertien dele wat alfabeties van A tot Skooier strek, is reeds gepubliseer.

Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal weerspieël die Afrikaanse taal in sy wydste omvang. Benewens Standaardafrikaans word ook streektaal, geselstaal en die ander variëteite van Afrikaans soos Namakwalands en Kaaps in die woordeboek opgeneem. Uiteindelik sal die meerderheid van die meer as een miljoen woorde van die Afrikaanse woordeskat in die WAT te boek gestel wees.

Die WAT word saamgestel uit 'n elektroniese databasis en 'n kaartjieversameling van miljoene taaloptekeninge uit gesproke en geskrewe Afrikaans wat voortdurend uitgebrei word.

Die WAT is een van die kosbaarste diamante van Afrikaans
T.T. Cloete (5 September 2008)

Klik hier vir die bestelvorm.