Sinonieme en verwante woorde is in 2006 deur Pharos Woordeboeke gepubliseer. Dit is 'n tweede uitgawe van Woordkeusegids. 'n Kerntesourus van Afrikaans wat in 1992 deur die Buro van die WAT uitgegee is.

  • Dit is 'n woordkeusegids wat sê en praat makliker maak
  • Dit is bedoel vir leerders, studente, sprekers, skrywers, blokraai-invullers en elke taalgebruiker wat die regte woord op die regte plek wil inspan
  • Dit gee die regte woord vir elke situasie
  • Dit bevat meer as 20 000 sinonieme, ampersinonieme en verwante woorde

Margot Luyt het op 26 April in haar radiorubriek in Die Burger die volgende gesê na aanleiding van 'n bekendstelling van Sinonieme en verwante woorde in Die tale wat ons praat op Radio sonder grense:

Pharos se nuwe Sinonieme en verwante woorde ... is die nooit volprese Woordkeusegids, 'n Kerntesourus van Afrikaans van 1992, in 'n nuwe gedaante. ...
Omroepers kan gerus Sinonieme en verwante woorde gebruik om alternatiewe te vind. Soos vir die woord "vervolgens" wat aanbieders van musiekprogramme soms ad nauseum gebruik om so een van ons lesers se bloeddruk gevaarlik hoog te laat klim.

Dit is by goeie boekwinkels te koop.

ISBN-10: 1-86890-056-8

ISBN-13: 978-1-86890-056-5