Die missie van die WAT Trust is om elke potensiële donateur te inspireer tot die uitbouing van Afrikaans deur finansiële ondersteuning aan die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) te verleen

Trustees

Fondse wat deur die WAT TRUST ontvang word, sal professioneel deur die trustees bestuur word met PriceWaterhouseCoopers as die ouditeure.

Meer inligting oor ons Trustees

Skenkings

'n Direkte donasie kan gemaak word in die Buro se tjekrekening:

Naam van bank: Standard Bank
Taknaam: Stellenbosch
Takkode: 050610
Rekeningnommer: 072264578
Rekeningnaam: WAT TRUST

BAIE BELANGRIK: Indien u 'n direkte inbetaling maak, moet u asseblief 'n afskrif van die depositostrokie aan die Buro van die WAT e-pos, faks of pos.

Klik HIER om per kredietkaart te skenk.

Klik HIER vir 'n donasievorm.

Skenkings reeds ontvang

Ankerdonateurs - R50 000 en meer

ABSA, Afrikanerbond, ATKV, †H.C.L. Aucamp, Dagbreek Trust, G.T. Ferreira, Fonds Neerlandistiek, Fynbos Trust, Gouws­gesin, Het Jan Marais Nationale Fonds, D.W.R. Hertzog, E. de la H. Hertzog, D.M. Hoogenhout, M. Jooste, L.W. Hiemstra Trust, Marie Luttig Trust, Meaker­gesin, National Lotteries Board, Nederlandse Taalunie, N. Steyn ­Trust, Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit, PricewaterhouseCoopers, Remgro Beperk en Venfin Beperk, Reunert Beperk, Rupert Gesinstigtings, SANLAM, Sappi Beperk, Sasol, Sdu Nederland, Stonehage Charitable Trust, Universiteit Stellenbosch, Universiteit van Pretoria, Universiteit van die Vrystaat; Voorbrand Publikasies

Meer inligting oor Skenkings

Wyse van Skenking

Indien u nog nie deur die WAT TRUST gekontak is nie, kan u met die Hoofredakteur van die WAT in verbind tree en u voorneme bekend maak.

Reëlings sal dan getref word om u begeerte tot uitvoer te bring.

Erkennings van Skenkings

Alle skenkings sal erken word op 'n wyse soos wat met die donateur uitgeklaar sal word.