'n Direkte donasie kan gemaak word in die WAT TRUST se tjekrekening:


Naam van bank: Standard Bank
Taknaam: Stellenbosch
Takkode: 050610
Rekeningnommer: 072264578
Rekeningnaam: WAT TRUST

BAIE BELANGRIK: Indien u 'n direkte inbetaling maak, moet u asseblief 'n afskrif van die depositostrokie aan die Buro van die WAT e-pos, faks of pos.

Klik HIER om per kredietkaart te skenk.

Klik HIER vir 'n donasievorm.