Alle skenkings sal erken word op 'n wyse soos wat met die donateur uitgeklaar sal word.