1. Finansiële bydraes

Finansiële bydraes kan maaneliks, jaarliks of eenmalig gemaak word.

2. Erflatings

'n Bepaalde bedrag of die restant van die boedel kan aan die WAT Trust bemaak word.

3. Lewensversekeringpolisse

Die opbrengs van 'n polis kan aan die WAT Trust bemaak word

4. Aandele

Aandele kan aan die WAT Trust bemaak word.

KLIK HIER VIR INLIGTING OOR EN 'N VOORBEELD VAN 'N TESTAMENTÊRE BEMAKING.