Indien u nog nie deur die WAT TRUST gekontak is nie, kan u met die Hoofredakteur van die WAT in verbinding tree en u voorneme bekend maak.

Reëlings sal dan getref word om u begeerte tot uitvoer te bring.