Fondse wat deur die WAT TRUST ontvang word, sal professioneel deur die trustees bestuur word met PriceWaterhouseCoopers as die ouditeure.

Trustees: Mnr. J.A. Holtzhausen (Voorsitter), mnr. P. Aucamp, dr. W.F. Botha, mnr. R.P. Gouws, me. C.G. Lackay, mnr. D.G. Meyer, mnr. H.G. Raubenheimer, prof. A. Schoonwinkel

Eretrustee: Dr. Mathews Phosa