2018

Vyf nuwe mederedakteurs word by die WAT aangestel as deel van die Tienjaarplan vir die voltooiing van die WAT en hulle ondergaan ses maande indiensopleiding.
'n Kompetisie word gehou om die treffendste Afrikaanse handelsnaam te bepaal.
Die WAT se Woord van die Week verskyn nou in die volgende koerante: Die Burger, Beeld, Volksblad, Die Republikein, Eikestadnuus, Paarl Post, Hermanus Times en Mosselbaai Advertiser en ook op Facebook, Twitter en Instagram en die WAT se webtuiste. In Rapport verskyn weekliks ‘n vasvra oor 'n woord uit die WAT.

2017

'n Tienjaarplan vir die voltooiing van die WAT word aanvaar.
Lexikos 27 verskyn as die laaste gedrukte uitgawe, voortaan sal Lexikos slegs aanlyn gepubliseer word.
Die Loodsprojek vir die nuwe Aanlyn WAT word by die eLex 2017-kongres in Leiden gedemonstreer.
Die hoofredakteur ontvang 'n spesiale toekenning vir Lewenslange Prestasie in Taalontwikkeling van die Wes-Kaapse Minister van Kultuursake en Sport.
Hemelbesem word die beskermheer van Borg 'n Woord vir 2017-2018.

2016

Die WAT vier sy 90ste bestaansjaar met verskeie hoogtepunte, waaronder:
'n Woordfeeskonsert in die Spier-amfiteater ter ere van die WAT met Afrikaanse liedjies van die afgelope nege dekades;
Die bekendstelling van die Hennie Aucamp-muuruitstalling by die WAT;
'n Feeskonsert met Zorada Temmingh en Elna van der Merwe;
'n Kompetisie saam met RSG en die ATKV om SA se gunstelingwoord te bepaal: die wenner was lekker.
Die WAT word vennote in die Sluk jou woorde-wynreeks.
Die Loodsprojek vir die nuwe Aanlyn WAT word bekend gestel.
Meer as 1 000 nuwe woorde en gewysigde artikels van A tot S word by die bestaande Aanlyn WAT gevoeg.
Karen Zoid word die beskermvrou van Borg 'n Woord vir 2016-2017.

2015

Die Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en die EWA Supplement word gekombineer en as 'n CD-ROM uitgegee.
Die Elektroniese EWA en die Aanlyn WAT word beskikbaar op die Woordeboekportaal van VivA.
Die redaksie voltooi die konsepontwerp vir die platform van 'n moderne nuwe Aanlyn WAT.
Die WAT ontvang 'n ruim erflating uit die boedel van wyle prof. Hennie Aucamp, 'n getroue ondersteuner van die WAT.
Deon Meyer word die beskermheer van Borg 'n Woord vir 2015-2016.

2014

Die Elektroniese WAT (A - SKOOI) verskyn in November.
Die ATKV se Woordwystoekenning vir naslaanbronne vir 2014 word aan Deel XIV van die WAT gemaak.
Die Tswanelex-woordeboekskryfprogram word in gebruik geneem in die plek van die ONOMA-program wat sedert 2000 in gebruik was.
Woordslim met die WAT verskyn elke Sondag in Rapport waarin lesers die korrekte betekenis van 'n woord moet kies.
Die WAT se Nuutskeppingskompetisie word in samewerking met RSG en die ATKV gehou.
Dave Pepler word die beskermheer van Borg 'n Woord.

2013

Deel XIV van die WAT, wat die letter S tot SKOOI bevat, verskyn op 18 Oktober.
Nataniël word die ondersteunende kunstenaar van Borg 'n Woord.
'n Aanhaling uit die WAT verskyn elke Vrydag in Republikein in Namibië.
Nataniël word die beskermheer van Borg 'n Woord vir 2012-2013.

2012

Velddraf met Woorde word op 10 Maart in samewerking met die Woordfees gehou.
Die WAT loods 'n jaarlikse Nuutskeppingskompetisie met die ondersteuning van RSG in die program Monitor.
Marita van der Vyver word die beskermvrou van Borg 'n Woord.
Daar word begin met die digitalisering van die WAT se unieke materiaalversameling van 4,5 miljoen indekskaartjies danksy skenkings van die Nederlandse Taalunie, Sanlam en Die Dagbreek Trust.
Marita van der Vyver word die beskermheer van Borg 'n Woord vir 2011-2012.

2011

Basic Afrikaans, The top 1000 words, 'n gesamentlike projek van die WAT en die Vriende van Afrikaans, word deur Pharos uitgegee.
Die WAT word op 25 Maart 85 jaar oud.
'n Aanhaling uit die WAT of EWA verskyn elke Sondag in Herman Lategan se rubriek Woorde wat Wip in Rapport.
Lexikos word vanaf sy 21ste uitgawe 'n oopbrontydskrif, maar daar word ook voortgegaan om die tydskrif te druk.
Charlene Truter word die ondersteunende kunstenaar van Borg 'n Woord.

2010

Die "Borg 'n Woord"-kompetisie word op 16 Oktober, Internasionale Woordeboekdag, bekendgestel.
'n Aanhaling uit die WAT of EWA verskyn elke Saterdag in Beeld.
Die Hoofredakteur bied elke Vrydagoggend Woord van die Week aan in Monitor op Radio Sonder Grense.
David Kramer word die beskermheer van Borg 'n Woord vir 2010-2011.

2009

Deel XIII van die WAT, wat die letter R bevat, verskyn op 31 Julie. Die Elektroniese WAT (A-R) verskyn in Oktober. 'n Aanhaling uit die WAT verskyn elke Saterdag in Volksblad.

2008

Geskiedenis is gemaak toe vroue vir die eerste keer as voorsitter van die Direksie van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal sowel as die WAT Trust gekies is. Prof. Magda Fourie, viserektor: onderrig aan die US, word die voorsitter van die Direksie en mev. Erna Meaker die voorsitter van die WAT Trust.
'n Aanhaling uit die WAT of die Etimologiewoordeboek van AFrikaans (EWA) verskyn elke Saterdag in Die Burger.

2007

Die amptelike bekendstelling van die EWA Supplement vind op 21 Januarie plaas met die Nederlandse medewerkers en weldoeners as eregaste.

2006

Die WAT word op 25 Maart 2006 80 jaar oud en dit word op 15 September gevier met 'n uitvoering deur die Stellenbosch Libertaskoor in die Konservatorium van die Universiteit van Stellenbosch.
Sinonieme en Verwante Woorde verskyn in April, die Elektroniese WAT (A-Q) verskyn in Oktober en die EWA Supplement verskyn in Desember.
Die ATKV se Woordwystoekenning vir naslaanbronne vir 2006 word aan Deel I tot XII van die WAT gemaak.
Die WAT se groot SMS-kompetisie oor Oubaas van 7de Laan se sêgoed word gewen deur mev. Z. Samuel van Johannesburg.

2005

Deel XII van die WAT, wat die letters P en Q bevat, verskyn. Die leergebonde uitgawe is in Julie beskikbaar en die standaarduitgawe in Augustus.

2004

Dr. W.F. Botha word aangestel as die sesde Hoofredakteur.
Die Hoofredakteur, dr. Botha, en die Eindredakteur, dr. F.J. Lombard, beantwoord aan die einde van elke maand luisteraars se taalnavrae in die program Die Tale wat ons Praat op Radio Sonder Grense.

2003

Die Elektroniese WAT word op 28 Maart voltooi en word op 29 Maart by die Klein-Karoo Nasionale Kunstefees vrygestel.
Die Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) is op 13 Junie op die mark.
EWA sowel as die CD van EWA word op 5 September aan die Nederlandse weldoeners oorhandig.
'n Man wat beur --- Huldigingsbundel vir Dirk van Schalkwyk onder redaksie van Willem Botha verskyn.
Die Hoofredakteur tree op 31 Desember met pensioen uit diens van die Buro.

2002

Die eerste fase van die Etimologiewoordeboek van Afrikaans word op 8 Maart aan die Nederlandse weldoeners prof. P.J.G. van Sterkenburg, prof. A.M.F.J. Moerdijk en dr. J. Kist van die Instituut voor Nederlandse Lexicologie en drs. B. Jongsma van die uitgewersmaatskappy Sdu oorhandig. Hulle was vir die werwing van die fondse vir die samestelling van hierdie woordeboek verantwoordelik.

2001

Die eerste direksie van die Buro van die WAT as 'n Artikel 21-maatskappy word aangewys: prof. A.H. van Wyk, Voorsitter en verteenwoordiger van die Universiteit van Stellenbosch; dr. D.J. van Schalkwyk, Uitvoerende Direkteur en Hoofredakteur van die WAT; prof. W.A.M. Carstens, Provinsiale Taalkomitee; prof. R.H. Gouws, AFRILEX-verteenwoordiger; me. W.H. Lategan, Bemarkingskundige; dr. M. Pienaar, Provinsiale Taalkomitee; dr. J.F. Smith, Finansiële kundige; mnr. R.A. Stevens, Regskundige.
'n WAT-fees met die tema Die variëteite van Afrikaans word op 28 September gehou om die 75ste bestaansjaar van die Buro te vier.

2000

Deel XI van die WAT word op 29 Mei aan die Minister van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie, dr. Ben Ngubane, en aan mnr. M.B. Kumalo, Voorsitter van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad, oorhandig. Die ONOMA-rekenaarprogram wat deur Lexilogik, 'n Sweedse maatskappy, in samewerking met die Buro ontwikkel is, word in gebruik geneem. Die Buro word op 8 November as 'n Artikel 21-maatskappy geregistreer. Direksies van die Nasionale Leksikografie-eenhede word opgelei. Die Hoofredakteur besoek Noorweë en Swede op uitnodiging en begelei die strategiese beplanning van die Sweedse Woordeboek in Lund. Prof. D. Worren van die Norsk Ordbok (Noorse Woordeboek) besoek die Buro vir voorligting in die bestuur van 'n leksikografiese projek.

1999

Van 1 tot 5 Maart verhuis die Buro vanaf die Letteregebou na Banghoekweg 115. Op 15 Maart verskyn die eerste gedrukte jaarverslag van die Buro onder die titel Buro van die WAT: 1997 - 1998. Die WAT TRUST word gestig. Die Buro begin met 'n Sweedse maatskappy saamwerk met die oog op die ontwikkeling van 'n nuwe rekenaarprogram vir die Buro. Personeel van die Buro lewer insette by verskeie vergaderings wat deur die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad gereël is met die oog op die vestiging van 'n Nasionale Leksikografie-eenheid vir elk van die amptelike tale van Suid-Afrika. Die eerste leksikografiestudente uit Gaboen meld aan vir opleiding. 'n Samewerkingsooreenkoms tussen die Groupe de Recherches en Langues et Cultures Orales (GRELACO) van die Omar Bongo Universiteit, Libreville, Gaboen, en die Buro word op 6 Desember onderteken.

1998

Opleiding word verskaf aan dosente van verskeie Suid-Afrikaanse universiteite en technikons en van die Universiteit van Namibië, asook aan leksikograwe van die Xhosa Woordeboekeenheid. Studente van die Universiteit van Leiden, die Universiteit van Amsterdam en die Vrije Universiteit van Amsterdam meld ook vir opleiding aan by die Buro. Personeel van die Buro lewer insette by verskeie vergaderings wat deur die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad gereël is met die oog op die vestiging van 'n Nasionale Leksikografie-eenheid vir elk van die amptelike tale van Suid-Afrika. In November besoek die Hoofredakteur leksikografiese projekte in Denemarke en Swede en op 1 Desember woon hy in Leiden, Nederland die feestelikhede ter viering van die voltooiing van die WNT.

1997

Opleiding word verskaf aan dosente van Vista Universiteit, 'n lid van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad en 'n leksikograaf van die Zoeloe Woordeboekeenheid. Die Buro bied ook opleiding in Libreville, Gaboen, aan vir leksikograwe uit verskeie Afrikalande. Mnr. Edmund Weiner, redakteur van die Oxford English Dictionary, besoek die Buro op 29 September. Dr. J. Kruijsen van die Woordenboek van de Limburgse Dialecten in Nijmegen, Nederland, en dr. J. van Keymeulen van die Woordenboek van de Vlaamse Dialekten in Gent, België, besoek die Buro vanaf 18 tot 31 Maart. Die Hoofredakteur van die WAT bring 'n teenbesoek aan hierdie projekte gedurende September.

1996

'n Tuisblad vir die Buro van die WAT word op die Internet geskep. Die Hoofredakteur van die WAT, dr. D.J. van Schalkwyk, word verkies tot die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad. Daar word begin met die insleutel van materiaal in 'n bibliografiese rekenaardatabasis. Deel X van die WAT, wat die letter M bevat, verskyn op 15 November. Lexikos word die mondstuk van die African Association for Lexicography (AFRILEX). Leksikograwe uit KwaZulu-Natal, die Noordelike Provinsie, Angola, Tanzanië, Zambië en Gaboen woon die opleidingskursus van die Buro by. Dr. A.M.F.J. Moerdijk, Hoofredakteur van die Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), besoek die Buro van 3 tot 20 September en bied 'n kursus in etimologie aan. Die Buro bied in samewerking met die Staatstaaldiens die seminaar Leksikografie as 'n finansiële bate in 'n meertalige Suid-Afrika aan. Die werk aan die etimologiese woordeboek van Afrikaans neem 'n aanvang.

1995

Die LEXI-XDP-program word vir die Xhosa Dictionary Project ontwikkel met die oog op rekenaarmatige strukturering van manuskrip en veelsydige onttrekking van inligting. Die leksikograaf as eksegeet verskyn as deel van die AFRILEX-reeks. Lexikos word deur die Departement van Onderwys tot 'n geakkrediteerde blad verklaar. Prof. P.G.J. van Sterkenburg, Direkteur van die Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) en dr. J. Kist, penningmeester van die INL besoek die Buro op 2 Augustus. 'n Beleid vir die hantering van beledigende en sensitiewe leksikale items in die WAT word goedgekeur.

1994

'n Internasionale kongres oor beledigende en sensitiewe leksikale items in die WAT word vanaf 8 tot 10 Februarie gehou. Deel IX van die WAT wat die letter L bevat, word aan die einde van Maart gepubliseer.

1993

Deel IX van die WAT word deur die redaksionele afdeling op rekenaar voltooi en elektronies deur die reprografiese afdeling geset. Die Hoofredakteur besoek leksikografiese projekte in Amerika. Die strategiese beplanning van al die Buro se prestasieareas is voltooi, aksieplanne is in werking gestel en deelnemende doelwitbestuur word deurlopend toegepas. Die sukses van die Buro se beplannings‑ en rekenariseringsaksie blyk o.a. uit die feit dat die manuskrip van WAT deel IX in net onder drie jaar voltooi is (teenoor gemiddeld sewe jaar vir vorige dele), dat die Buro intussen verskeie ander publikasies op die mark gebring het en dat hy daarby etlike nuwe verantwoordelikhede soos bemarking en setwerk bygekry het.

1992

Woordkeusegids: 'n Kerntesourus van Afrikaans, 'n satellietpublikasie van die Buro, verskyn op 24 September. Dit word ook volledig deur die Buro geset. Eerste deelname van redaksielede aan 'n internasionale leksikografiese kongres. W.F. Botha en A.E. Cloete lewer referate by EURALEX '92 in Tampere, Finland. Dit word gevolg deur gereelde internasionale optredes deur redaksielede.

1991

Dr. D.J. van Schalkwyk word aangewys as vyfde Hoofredakteur na die aftrede van mnr. D.C. Hauptfleisch op 31 Julie. Lexikos 1, 'n leksikografiese vakpublikasie van die Buro in die AFRILEX-reeks, verskyn op 30 Julie. Dit word volledig deur die Buro geset. Deel VIII (KOS-KYW-), wat strek tot die einde van K, verskyn op 18 November. Dr. Van Schalkwyk besoek leksikografiese projekte in Nederland, Duitsland en Engeland.

1990

Daar word begin om alle nuwe taalmateriaal m.b.v. die LEXI-program van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing in die rekenaardatabasis in te voer. Vier van die eerste gepubliseerde dele van die WAT word m.b.v. 'n aftaster en optiesekarakter­herkenningsprogram in die rekenaardatabasis ingelees met die oog op outomatiese onttrekking van data. 'n Nuwe redaksionele stelsel word ontwerp en sedert Julie 1990 word alle manuskrip daarvolgens opgestel. Alle nuwe manuskrip word rekenaarmatig gestruktureer vir veelsydige outomatiese onttrekking van inligting.

1989

Die Buro begin met 'n proses van strategiese beplanning met die oogmerk om die WAT so vinnig en doeltreffend moontlik tot by Z te voltooi.

1987

Die Buro begin met sy rekenariseringsprogram met die oog op versnelling.

1986

Die Wysigingswet op die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, 1986 (Wet No. 9, 1986) word aangeneem. Die Beheerraad word tot ses lede vergroot. Die Administrateur (voortaan die vaste Voorsitter) en die Hoofredakteur is ex officio-lede, en 4 lede word deur die Minister van Nasionale Opvoeding aangestel. Een lid verteenwoordig die SAAWK.

1984

Deel VII (KOM-KOR-) verskyn.

1983

Die materiaalversameling bereik die 3 miljoen-kerf.

1981

Mnr. D.C. Hauptfleisch word aangestel as die vierde Hoofredakteur.

1977

Deel VI (KLA-KOL-), met publikasiedatum 1976, verskyn in Maart.

1973

Die Wet op die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, 1973 (Wet No. 50, 1973) word deur die Parlement aangeneem. Die woordeboekonderneming word op vaste grondslag op Stellenbosch gevestig. Die Buro van die WAT staan voortaan onder beheer van die Beheerraad van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, wat uit vyf lede bestaan en waarin die Staat, SU en die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns verteenwoordig is.

1970

Die tweemiljoenste materiaaloptekening word ontvang

1968

Deel V (J-KJ) verskyn.

1963

Die WAT ontvang die miljoenste materiaaloptekening.

1962

Dr. F.J. Snijman aangestel as die derde Hoofredakteur.

1961

Deel IV (H-I) verskyn.

1958

Deel III (G) verskyn.

1955

Verskyning van Deel II (D-F).

1951

7 Mei: Verskyning van Deel I (A-C). Groot openbare belangstelling en oorwegend gunstige ontvangs. Redaksie uitgebrei tot tien lede.

1947

Op 1 Januarie word dr. P.C. Schoonees as die tweede Hoofredakteur aangestel.

1945

Prof. Smith tree weens swak gesondheid af. Die Woordeboekkomitee word vervang deur 'n Raad van Beheer met verteenwoordiging van die Regering, SU en die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

1937

'n Woordeboekkomitee word aangestel as beheerliggaam.

1930

Die Woordeboekkantoor verskuif na Stellenbosch.

1929

Universiteit Stellenbosch (SU) neem die verantwoordelikheid vir die Woordeboek van die Nasionale Pers oor.

1926

Die samewerking tussen prof. J.J. Smith, die Nasionale Pers en Universiteit Stellenbosch word deur formele kontrakte bekragtig. Die werk aan die Woordeboek begin in Keeromstraat, Kaapstad.

1925

'n Gesamentlike Komitee van beide Huise van die Parlement beveel die opstel van 'n "volledige en gesaghebbende woordeboek" met staatsteun aan.

1920

Prof. J.J. Smith bepleit die opstel van 'n vertalende woordeboek in Die Burger en die versameling van die Afrikaanse woordeskat vir 'n verklarende eentalige Afrikaanse woordeboek.