WAT Direksie

Direkteure van die WAT

Voorsitter:
Prof. H.C. Klopper
Ondervoorsitter:
Prof. R.H. Gouws
Uitvoerende direkteur:
Dr. W.F. Botha
Ander direkteure:
Prof. W.A.M. Carstens
Dr. F.S. Hendricks
Mnr. H.A.J. Lombard
Prof. M. Pienaar
Prof. R.A. Stevens

×