Die WAT is een van die kosbaarste diamante van Afrikaans

T.T.Cloete
(5 September 2008)

Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal

 • dokumenteer die Afrikaanse woordeskat in sy wydste omvang: Ons werk tans aan die letter T;
 • is die grootste projek ooit rondom Afrikaans en die kroonjuweel van Afrikaanse woordeboeke;
 • is op die internet toeganklik vir 300 000 studente aan Suid-Afrikaanse universiteite; en
 • word as elektroniese hulpmiddel gebruik in die onderrig van Afrikaans op skool.

Die Buro van die WAT as instelling

 • bevorder veeltaligheid deur opleiding en steun te verskaf aan die woordeboekeenhede vir die ander tien amptelike landstale;
 • verskaf opleiding aan woordeboekmakers, onderwysers, leerders en studente van Suid-Afrika en ander Afrikalande;
 • publiseer benewens die WAT en Aanlyn WAT ook Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) in CD-ROM-formaat, Sinonieme en verwante woorde en Basic Afrikaans; en
 • publiseer die internasionale aanlyn vaktydskrif Lexikos.

Die Buro van die WAT as maatskappy

 • is ’n maatskappy sonder winsoogmerk, ’n organisasie sonder winsoogmerk en ’n openbare weldaadsorganisasie; en
 • geniet belastingvrystelling kragtens artikel 18 A.
 • Die direkteure is: prof. H.C. Klopper (voorsitter), prof. R.H. Gouws (ondervoorsitter), dr. W.F. Botha (uitvoerende direkteur), prof. W.A.M. Carstens, dr. F.S. Hendricks, mnr. H.A.J. Lombard, prof. M. Pienaar en prof. R.A. Stevens.

Missie van die WAT

Die missie van die WAT is om ’n omvattend verklarende woordeboek en ander leksikografiese produkte in Afrikaans saam te stel, en sodoende die Afrikaanse taal, sy gebruikers en die leksikografie te dien.