Die WAT is
een van die
kosbaarste
diamante van
Afrikaans

T.T.Cloete
(5 September 2008)

Oor die WAT

Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal

  • Dokumenteer die Afrikaanse woordeskat in sy wydste omvang: Ons werk tans aan die letter S
  • Is die grootste projek ooit rondom Afrikaans en die kroonjuweel van Afrikaanse woordeboeke
  • Is op die internet toeganklik vir 300 000 studente aan Suid-Afrikaanse universiteite
  • Word as elektroniese hulpmiddel gebruik in die onderrig van Afrikaans op skool

Die WAT as instelling

  • Lewer daagliks ’n gratis telefoniese taaldiens
  • Bevorder veeltaligheid deur opleiding en steun te verskaf aan die woordeboekeenhede vir die ander tien amptelike landstale
  • Verskaf opleiding aan woordeboekmakers, onderwysers, leerders en studente van Suid-Afrika en ander Afrikalande
  • Publiseer benewens die WAT en Elektroniese WAT ook Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA), EWA Supplement en Sinonieme en verwante woorde
  • Publiseer die internasionale vaktydskrif Lexikos wat in 23 lande versprei word

Share

Close Menu
×