WOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL (WAT) | LEERSTEL

Wys Produkte

Wys Minder

WAT | Deel I (A-C) | Leer
R488

WAT | Deel II (D-F) | Leer
R488

WAT | Deel III (G) | Leer
R488

WAT | Deel IV (H-I) | Leer
R488

WAT | Deel V (J-KJ) | Leer
R488

WAT | Deel VI (KLA-KOL) | Leer
R488

WAT | Deel VII (KOM-KOR) | Leer
R488

WAT | Deel VIII (KOS-KYW) | Leer
R488

WAT | Deel IX (L) | Leer
R488

WAT | Deel X (M) | Leer
R488

WAT | Deel XI (N-O) | Leer
R488

WAT | Deel XII (P-Q) | Leer
R488

WAT | Deel XIII (R) | Leer
R488

WAT | Deel XIV (S-SKOOI) | Leer
R488

WAT | Deel XV (SKOOL-SRI) | Leer
R600

WAT | Deel XVI (SRP-SZONDI) | Leer
R675

WAT | Volledige leerstel (I – XVI)
R8100

WOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL (WAT) | STANDAARDSTEL

Wys Produkte

Wys Minder

WAT | Deel I (A-C) | Standaard
R260

WAT | Deel II (D-F) | Standaard
R260

WAT | Deel III (G) | Standaard
R260

WAT | Deel IV (H-I) | Standaard
R260

WAT | Deel V (J-KJ) | Standaard
R260

WAT | Deel VI (KLA-KOL) | Standaard
R260

WAT | Deel VII (KOM-KOR) | Standaard
R260

WAT | Deel VIII (KOS-KYW) | Standaard
R260

WAT | Deel IX (L) | Standaard
R260

WAT | Deel X (M) | Standaard
R260

WAT | Deel XI (N-O) | Standaard
R260

WAT | Deel XII (P-Q) | Standaard
R260

WAT | Deel XIII (R) | Standaard
R260

WAT | Deel XIV (S-SKOOI) | Standaard
R260

WAT | Deel XV (SKOOL-SRI) | Standaard
R338

WAT | Deel XVI (SRP-SZONDI) | Standaard
R413

WAT | Volledige standaardstel (I – XVI)
R4425

ETIMOLOGIEWOORDEBOEK VAN AFRIKAANS (EWA) EN SUPPLEMENT (CD-ROM)

Bestaan uit die gedrukte Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en EWA Supplement op CD-ROM

Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en EWA Supplement (CD-ROM)
R225

ETIMOLOGIEWOORDEBOEK VAN AFRIKAANS SUPPLEMENT

Vul Etimologiewoordeboek van Afrikaans aan met ongeveer 2 300 nuwe interessante verklarings van die herkoms van Afrikaanse woorde, in gedrukte vorm.

Etimologiewoordeboek van Afrikaans Supplement
R115

LEXIKOS

'n Jaarlikse publikasie (sedert 1991) vir die leksikografiese vakspesialis en die amptelike mondstuk van die African Association for Lexicography (AFRILEX).

Wys Produkte

Wys Minder

Lexikos 1 (1991)
R225

Lexikos 2 (1992)
R225

Lexikos 3 (1993)
R225

Lexikos 4 (1994)
R225

Lexikos 5 (1995)
R225

Lexikos 6 (1996)
R225

Lexikos 7 (1997)
R225

Lexikos 8 (1998)
R225

Lexikos 9 (1999)
R225

Lexikos 10 (2000)
R225

Lexikos 12 (2002)
R225

Lexikos 13 (2003)
R225

Lexikos 14 (2004)
R225

Lexikos 15 (2005)
R225

Lexikos 16 (2006)
R225

Lexikos 17 (2007)
R225

Lexikos 18 (2008)
R225

Lexikos 19 (2009)
R225

Lexikos 19 Supplement (2009)
R130

Lexikos 20 (2010)
R240

Lexikos 21 (2011)
R240

Lexikos 22 (2012)
R240

Lexikos 23 (2013)
R262

Lexikos 24 (2014)
R262

Lexikos 25 (2015)
R262

Lexikos 26 (2016)
R262

Lexikos 27 (2017)
R262

Lexikos is slegs tot en met uitgawe 27 (2017) in gedrukte vorm beskikbaar en is vanaf uitgawe 28 (2018) slegs hier aanlyn beskikbaar

Let asb. daarop dat bogenoemde pryse posgeld uitsluit. U sal gekontak word rakende koste verbonde aan versending.

×