Soek ’n woord:

Is u woord beskikbaar?

Vul asseblief hierdie vorm in om u woord(e) te borg of koop:​

Reeds gekoopte woorde

Lys

Onlangs geborg en gekoop

 • makoksie

 • pikkewyn

 • tweeling

 • rekeningkunde

 • aartappel

 • kyk

 • prokureur

 • kleinkinders

 • taal

 • vastrap

 • yster

 • appelkooskonfyt

 • maroela

 • Blommie

 • braaidag

 • ingenieur

 • koester

 • rooibos

 • voetstoots

 • harmonie

 • bekoorlik

 • versteller

 • koffie

 • Woordfees

 • werklikheid

 • fantasmagories

 • Christus

 • ondernemingsgees

 • Sewende Laan

 • teater

 • Urologie

 • bemagtiging

 • sêbekkie

 • moedertaalonderrig

 • lees

 • wêreldgebeure

 • transportryer

 • jeug

 • smous

 • pampoen

 • veggeweer

 • kronkelgroef

 • drommer

 • laagdrukkamer

 • kommunikasiekunde

 • veerkragtig

 • nog

 • verskilmaker

 • gunsteling

 • mits