• idioom

  s.nw., idiome. Vaste uitdrukking, frase, gesegde van ’n taal, wat eienaardig is òf ten opsigte van grammatikale bou òf in sy betekenis wat gew. nie logies afgelei kan word van sy samestellende dele nie; eie manier van segging: Die idiome van jou moedertaal is soos die gelaatstrekke van jou moeder — en sy is vir [...]

 • Noagkar

  (ook met ’n kl. noagkar) s.nw. (na Noag, Bybelse patriarg) Enige ou motor, veral een wat tussen 1919 en 1930 gebou is; sin. Noagmotor: Matilda is die naam van sy ... 1929-4½-liter-Bentley, wat ’n groot rariteit is as jy iets omtrent Noagkarre weet (Sarie, 3 Febr. 1965, 89). Ter ere van die amptelike opening van [...]

 • stroopsanger

  (stroop-san-ger) s.nw., stroopsangers. Sanger wat oorwegend sentimentele ballades en liefdesliedjies sing: Verhoogstukke, musiek, opera en selfs stroopsangers verruim die mens (Vad., 18 Jan. 1965, 9). ■ Ook i.d. vkw. stroopsangertjie met bykomende gevoelswaarde: Wie weet, dalk skuil daar diep binne elke Afrikaanse stroopsangertjie ’n Meat Loaf op ’n Harley Davidson soos ’n ridder op ’n wit perd (Beeld, 8 Des. 1993, E). Vgl. SNIKSANGER.

 • dwelmhond

  s.nw., dwelmhonde. Hond (HOND 1 a) wat opgelei is om dwelms uit te snuffel: Die tas was buitengewoon swaar en ’n dwelmhond het die kokaïen van sowat R12 miljoen uitgesnuffel (Beeld, 20 Mei2013, E). Dwelmhonde word in die eerste maand van hul opleiding eers geleer om te onderskei tussen die reuke van dwelms en nie-dwelms (Parys Gazette, 4 Aug. 2022, E). [...]

 • tronie

  (tro-nie) s.nw., tronies; tronietjie. (skertsend) GESIG: ’n Angstige, bebaarde, druilorige, laggende, lakoniese, sardoniese, vermakerige, waansinnige tronie. ≈ Ek dag mevrou Geyer sê die man het ’n lelike tronie (H. de Kock: Man, 1994, 71). Dié omies … is … nie … oneerbiedig genoeg om enige tiener oor te haal om na hul onaansienlike tronies te staar nie (Burg., 29 Apr. 2000, E). ■ In ’n ou bron: Sina [...]