• stroop

  s.nw. (tennis) Telling wat nul verteenwoordig, hetsy in ’n pot of stel: B. was met stroop 30 agter, maar vier briljant gespeelde potpunte het hom met 6—5 laat voorloop (Die Burger, 29 Jun. 1994, E). Met die telling op 3—3 het sy S. se afslaan die eerste keer gewen, drie breekpunte op haar volgende [...]

 • skorro-skorro

  (skor-ro-skor-ro) s.nw., skorro-skorro’s. (geselstaal) (‹Tswana, “ou motor”) Ou, gehawende, afgeleefde voertuig wat nie baie betroubaar is nie, veral ’n taxi wat i.d. townships gebruik word: Praat jy met die eienaar van ’n skorro-skorro, kom jy gou agter hy ry nie daarmee om ander motoriste te frustreer of ongelukke te veroorsaak nie. Hy wil ook [...]

 • savant

  (sa-vant) s.nw., savante of savants. (sielkunde) (Fr.) Iem. wat t.o.v. sekere vaardighede, veral waarby die geheue ter sprake kom, briljante vermoëns toon, maar van wie die sosiale of intellektuele vermoëns soms beperk is: Dit (is) niks vreemds om ’n savant te ontmoet wat blind is, maar homself geleer het om 14 musiekinstrumente te speel [...]

 • tata

  (ta-ta) s.nw., tatas; tatatjie. (geselstaal; verouderend; minder gebruiklik) Ook soms, geselstaal, tatie en tatta en soms, geselstaal en verouderend, tatab en tate. (as aanspreek- of eienaamvorm gew. met ’n hl. Tata) PA — Man wat ’n kind of kinders het of ouer v.d. manlike geslag; ook, so ’n man of ouer as liefdevolle versorger [...]

 • koaliseer & koalisionis

  koaliseer ww., gekoaliseer. (weinig gebruiklik) Ook soms, verouderd, koalesseer. ’n Koalisie vorm: Op die vraag of dit nie weghardlopery is as ons koaliseer omdat ons bang is dat ons sal verloor, het genl. Hertzog gesê ... (Burg., 2 Sept. 1933, 2). Ek wil aan die lesers en kiesers voorstel dat ... (die politieke partye) [...]