Soek ’n woord:

Is u woord beskikbaar?

Vul asseblief hierdie vorm in om u woord(e) te borg of koop:​

Indien JA, voltooi asseblief die res van die vorm hier onder

Reeds gekoopte woorde

Onlangs geborg en gekoop

 • bromponie

 • lieplapper

 • held

 • mieliestronk

 • burgerregte

 • bittersoet asyn

 • koer

 • woordeskat

 • narkosemasjien

 • sosiogeniëring

 • liefie

 • molevisie

 • Laevelder

 • ʼn

 • Malmesbury-missiel

 • planmaker

 • vonkensteen

 • sonkragstelsels

 • biltong

 • tegniese skrywer

 • hart

 • respek

 • projekbestuur

 • spitsvondig

 • geseënd

 • ordentlik

 • skitter

 • werklikheid

 • internet

 • Tafelberg

 • genadegawe

 • appelkooskonfyt

 • wetenskap

 • Afrikaans

 • oplei

 • darem

 • ingenieursprofessie

 • amper

 • petrolkop

 • gril

 • lippie

 • faktap

 • gramadoela

 • brilsterretjie

 • so

 • sjoe

 • veerkragtigheid

 • kom hierso

 • kreatief

 • bylepes