Soek ’n woord:

Is u woord beskikbaar?

Vul asseblief hierdie vorm in om u woord(e) te borg of koop:​

Indien JA, voltooi asseblief die res van die vorm hier onder

Reeds gekoopte woorde

Onlangs geborg en gekoop

 • droomwêreld

 • Van der Waltskoot

 • ‘n

 • asembenemend

 • professor

 • boekwurms

 • ATKV

 • altyd

 • sukkel

 • kommunikasie

 • renoster

 • wag-‘n-bietjie-bos

 • mannetjie

 • selfbestuur

 • skaak

 • Voortrekkers

 • berekeningsmeetkunde

 • poplap

 • lekker

 • apartheid

 • goedertierenheid

 • gemoedsrus

 • juwele

 • vlinders

 • datawetenskap

 • onverdrote

 • droomwêreld

 • doelgerig

 • rooibostee

 • planmaker

 • meesterstuk

 • veredeling

 • sosiogeniëring

 • boedelbereddering

 • sieketrooster

 • radar

 • eenvoud

 • ding

 • pianis

 • nisboere

 • joernalistiek

 • allermooiste

 • poppietjie

 • nar

 • gramadoelas

 • geborge

 • syfervreter

 • bietjie

 • ouma

 • tiekiedraai