Dankie vir u ondersteuning.
Kies asseblief ’n betaalopsie:

EFT-betaling:

Rekeningnaam: WAT Trust
Bank: Standard Bank (Stellenbosch)
Takkode: 051001
Rekeningnommer: 072264578 (tjekrekening)
Verwysing: Van en woord wat u borg of koop
Stuur asb. u bewys van betaling aan wat@sun.ac.za