• 07/01/2022

Uitdrukkings met “nuwe”

’n nuwe besem (nuwe besems) vee skoon ’n Nuwe werknemer (nuwe werknemers) is ywerig, deeglik en doelgerig.
’n nuwe (skoon) blaadjie omslaan Afsien van jou verkeerde weë. ’n Ou misdadiger slaan ’n nuwe blaadjie om (J.C. Ferreira: Strafprosesreg, 1967, 531).
nuwe lewe in iets blaas ’n Vernuwing of verandering aanbring.
met nuwe oë Op ’n nuwe manier, of met nuwe insig.
soos ’n nuwe (splinternuwe) sikspens Baie mooi, nuut en netjies.

Deel op Sosiale Media