WAT Trust

Missie van die WAT Trust

Die missie van die WAT Trust is om elke potensiële donateur te inspireer tot die uitbouing van Afrikaans deur finansiële ondersteuning aan die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) te verleen.

Trustees

Fondse wat deur die WAT TRUST ontvang word, sal professioneel deur die trustees bestuur word met PriceWaterhouseCoopers as die ouditeure.

Trustees:
Mnr. J.A. Holtzhausen (Voorsitter), mnr. P. Aucamp, dr. W.F. Botha, mnr. R.P. Gouws, mnr. H.G. Raubenheimer, prof. A. Schoonwinkel, mnr. J.G. Swiegers

Eretrustee:
Dr. Mathews Phosa

Close Menu
×